KAN Sp. z o.o.

92-760 ŁÓDŹ, POLAND

UL. WIĄCZYŃSKA 8A

TEL. (0-prefix-42) 6777 977

FAX (0-prefix-42) 6777 999

e-mail: kan@kan.pl

KRS 0000119998

Sąd Rejonowy dla Łodzi . Śródmieścia w Łodzi XX wydział Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 725-10-19-880

WKZ 10 661 000,00 zł

plik